Metoda Feldenkraisa

Integracja funkcjonalna (zajęcia indywidualne)Metoda Feldenkraisa opiera się na założeniu, że ruch jest podstawową jakością ludzkiego życia i poprzez niego możemy wpływać na wszystkie aspekty naszego funkcjonowania.Działa ona na wielu poziomach. To metoda uczenia się poprzez ruch, nakierowana na odkrywanie i rozwój potencjału człowieka. Należy do nurtu edukacji somatycznej, w której człowiek jest traktowany jako całość, uczy się i rozwija na każdym poziomie w relacji do samego siebie, innych ludzi i środowiska, w którym żyje.Twórca tej metody, Moshe Feldenkrais, zaobserwował, że nasz obraz samych siebie składa się z czterech elementów. Są to: myślenie, uczucia, odczucia (wrażenia zmysłowe), oraz ruch. Każdy z tych elementów jest powiązany z innymi, i wpływając na jeden z nich wpływamy na pozostałe.Metoda Feldenkraisa powstawała przez wiele lat i opiera się na doświadczeniach jej twórcy. Był on niezwykle wszechstronną osobą, o wielu zainteresowaniach. Przełomowym wydarzeniem, które doprowadziło do stworzenia Metody, była jego kontuzja podczas gry w piłkę i uszkodzenie sobie kolana. Lekarze zaproponowali mu operację, ale była ona ryzykowana i nie wiadomo było, czy się powiedzie. Feldenkrais zdecydował, że sam poszuka rozwiązania i eksperymentując z ruchem odkrył takie sposoby poruszania się, które pozwoliły mu odzyskać sprawność. To nie byłoby jednak możliwe bez jego wcześniejszych doświadczeń i wiedzy. Już wtedy posiadał bardzo głęboką wiedzę dotyczącą anatomii, neurofizjologii, relaksacji i hipnozy. Był też mistrzem w judo oraz fizykiem, matematykiem i inżynierem. Jego ogromne doświadczenie znajduje wyraz w Metodzie, którą stworzył.W Metodzie Feldenkraisa wyróżniamy dwie formy pracy. Zasady, na których się opierają, są podobne. Jedna z nich to zajęcia w grupie: „Lekcje Świadomości poprzez ruch”. Druga forma, czyli „Integracja funkcjonalna”, to już rodzaj pracy szyty na miarę, pod kątem danej osoby.Integracja funkcjonalna” to sesje indywidualne, podczas których nauczyciel Metody Feldenkraisa za pomocą ruchu i dotyku dostarcza informacji potrzebnych danej osobie, tak żeby mogła ona odkryć optymalne dla siebie i komfortowe sposoby poruszania się. Jest to taka rozmowa bez słów, podczas której uczeń dostaje informacje, które mogą mu pomóc w zmianie i znalezieniu rozwiązań jego trudności albo znaleźć odpowiedź na pytania, dotyczące jego funkcjonowania. Zastosowanie obu tych form pracy jest bardzo szerokie. Od osób z różnymi trudnościami o podłożu neurologicznym, aż po osoby, które ze względu na rodzaj aktywności, którą wykonują, chcą wykorzystać swoje pełne możliwości: sportowców, aktorów, tancerzy, muzyków.Działania zarówno sesji indywidualnej, jak i lekcji „Świadomości poprzez ruch”, opierają się na zdolności układu nerwowego do uczenia się i reorganizacji. „Mózg uczy się przez całe życie”. W Metodzie Feldenkraisa wykorzystujemy zjawisko neuroplastyczności – tworzenia nowych połączeń w mózgu. Obecne badania z dziedziny neuronauki pokazują, że zdolność naszego układu nerwowego jest bardzo duża, a odpowiedni, świadomy ruch wpływa pozytywnie na regenerację i utrzymanie go w dobrym stanie do późnych lat naszego życia.
Metoda Feldenkraisa integracja funkcjonalna
Sprawdź cennik Więcej
Napisz do nas
×