Regulamin

Regulamin FizjPORTal sp. z o.o.

 1. Pacjent umawia się na zabiegi rehabilitacyjne w FizjoPORTal sp. z o.o.:
  a. telefonicznie pod numerem 570 070 995,
  b. poprzez stronę: www.fizjoportal.pl,
  c. osobiście.
 2. Pacjent korzystający z zabiegów rehabilitacyjnych w FizjoPORTal sp. z o.o. rozpoczyna zabieg od konsultacji fizjoterapeutycznej, która decyduje o dalszej ścieżce postępowania.
 3. Na pierwszą wizytę konsultacyjną z fizjoterapeutą, Pacjent przynosi dokumentację medyczną.
 4. Na zajęcia ruchowe prowadzone przez fizjoterapeutę: trening medyczny czy gimnastyka Zdrowy Kręgosłup, Pacjent przynosi odpowiedni strój (np. sportowy), obuwie zmienne oraz własny ręcznik. Korzystanie z szatni przed zajęciami jest obowiązkowe.
 5. Odwołanie wizyty jest możliwe z 24-godzinnym wyprzedzeniem:
  a. telefonicznie na numer 570 070 995,
  b. mailowo: rejestracja@fizjoportal.pl lub
  c. osobiście w siedzibie FizjoPORTal ul. Okrzei 6 lokal 4U.
  W przypadku nieodwołania lub odwołania, ale ze zbyt krótkim wyprzedzeniem, umówionego terminu Pacjent ponosi koszt zabiegu. Odwoływanie wizyt/zajęć jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. Pacjent może odwołać wizytę z poniedziałku - z zajęć oraz zabiegów rehabilitacyjnych, za pomocą sms-a wysłanego na numer 570 070 995, z zachowaniem zasady poinformowania nie później niż 24 godziny przed zajęciami.
 6. W FizjoPORTalu sp. z o.o. przed lub po zabiegu/usłudze, są następujące możliwości płatności:
  a. gotówkowo,
  b. kartą płatniczą,
  c. przelewem na konto FizjoPORTal sp. z o.o. w Santander Bank Polska o numerze: 38 1090 2590 0000 0001 4752 0793
 7. Cennik zabiegów jest opublikowany na stronie www.fizjoportal.pl oraz w Rejestracji w siedzibie spółki.
 8. Ustalona godzina jest godziną rozpoczęcia zabiegu rehabilitacyjnego w FizjPORTalu sp. z o.o. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia zabiegu rehabilitacyjnego z winy Pacjenta, zabiegi/usługi, na które się Pacjent spóźnił, mogą nie zostać wykonane lub zostaną skrócone.

Napisz do nas

×